ANBI-status

De stichting heeft geen winstoogmerk.
De stichting Beeld van Oranje Linten is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De voordelen hiervan kunt u vinden op de website van de Belastingdienst.
Tevens is Stichting BOL aangemerkt als Culturele ANBI. Donateurs van culturele ANBI’s hebben een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt.

Bekijk het beleidsplan
Beleidsplan_KL-1
>

Jaarverslag 2014 (in voorbereiding)

Stichting Een Beeld van Oranje Linten

Ook bekend als ‘Stichting BOL’
KvK: 60245344

Postadres:
Haarstraat 29
4176 BK Tuil
Tel. 06-10918299
E-mail: info@beeldvanoranjelinten.nl